Zvezda Oaza
UPIS U TOKU!
Dokumenta potrebna za upis:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Potvrda od lekara da je dete zdravo
Kontaktirajte nas
Ada Ciganlija 5, 11000 Beograd
tel/fax: 011/ 3551 - 479
mob: 063/ 241 - 701
radno vreme: radnim danom od 07:30 do 18:00
Zvezda Oaza Zvezda Oaza Zvezda Oaza Zvezda Oaza Zvezda Oaza

Sistem učenja TESLA

Ako ste mislili da se deca rađaju sa definisanim intelektualnim sposobnostima – niste bili u pravu!


Činjenica je da inteligencija ne zavisi samo od broja nervnih ćelija (genetski potencijal) već i od broja veza među neuronima – sinapsi. U periodu do 7. godine života, brzina i broj stvaranja veza (sinapsi) između neurona je neuporedivo veći nego tokom kasnijih uzrasta – potencijali za razvoj su tada najveći! Unutar mozga se odigrava borba za dominaciju među neuronima, stvaraju se nove veze između aktivnih neurona, čitava mreža novih puteva i podstiče se razvoj važnih centara u mozgu. Neaktivni neuroni odumiru, a neaktivni putevi se gube! I upravo u toj stimulaciji neurona leži odgovor na pitanje HOĆE LI DETE DOSEGNUTI SVOJE BIOLOŠKE INTELEKTUALNE POTENCIJALE ILI NE.


Dokazano je da preterano gledanje TELEVIZIJE, igranje VIDEO IGRICA, nedostatak grafomotoričkih aktivnosti, FIZIČKA NEAKTIVNOST – oštećuju i smanjuju razvoj pojedinih bioloških sposobnosti! "NTC SISTEM UČENJA", program koji se primenjuje u našem vrtiću, sadrži AKTIVNOSTI ZA MENTALNI RAZVOJ kojima se uspešno stimulišu intelektualni potencijali dece u predškolskom uzrastu.


Mensin program "NIKOLA TESLA SISTEM UČENJA" upravo pruža tu mogućnost stimulacije razvoja intelektualnih potencijala svakog deteta u predškolskom uzrastu (3-7 godina).


Program NTC sistem učenja sprovodi se kroz tri faze:


  • dodatna stimulacija razvoja sinapsi (vežbe za motoriku, grafomotoriku i akomodaciju oka
  • stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja (Nivo 1: apstrahovanje, vizuelizacija; Nivo 2: apstraktna klasifikacija i serijacija; Nivo 3: asocijacije, muzika)
  • stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja (zagonetne priče; zagonetna pitanja, konvergentno razmišljanje; stimulativna pitanja, divergentno razmišljanje)


Sve aktivnosti obuhvaćene ovim programom podstiču stvaranje sinapsi, a na taj način stimulišu razvoj celokupnih intelektualnih sposobnosti deteta. To je izuzetno važno s obzirom da je poznato da brojni poremećaji u učenju, koji se javljaju već u drugom i trećem razredu osnovne škole, nastaju usled nedostatka ovih i sličnih aktivnosti u ranom detinjstvu. Stoga je potrebno da vaspitači i roditelji, udruženi u svojim akcijama, pruže pomoć deci u učenju, bržem saznavanju i razvijanju sposobnosti. NTC program učenja je upravo usmeren na stimulaciju u tom ranom periodu, koji predstavlja osnovu od koje će zavisiti budući razvoj intelektualnih sposobnosti svakog deteta.